elsewhere

Independent community dedicated to fine art and social visualization

התייחסות מה - לפני התערוכה - לשיפוט בתחרות "עדות מקומית, 2011".י

 

קיבלנו את תוצאות התחרות "עדות מקומית, 2011", את רשימת הצלמים שצילומיהם נבחרו להיות מוצגים בתערוכה.

כבוד ונחת לזוכים.

... ושוב, כמו בשנים קודמות, אף לא צילום אחד שלי נבחר.

* * *

[ את המילים הבאות אפשר לראות כסוג של המשך למה שכתבתי לגבי תוצאות התחרות "עדות מקומית, 2009", כאן :
http://elsewhere.ning.com/forum/topics/l-hsypot-bthrot-dot-mqomyty?...
ולמה שכתבתי לגבי תוצאות התחרות "עדות מקומית, 2010", כאן:
http://elsewhere.ning.com/profiles/blogs/2010?commentId=3374176%3AC... ].

* * *
* * *
* * *

1.
בדברי לגבי השיפוט בשנים 2009, 2010 (ראו הקישורים לעיל) ביקרתי את רמת השופטים הלא-מספקת, לדעתי, תוצאה של הרכב-שיפוט לא מתאים :

א. טענתי נגד מתן דגש קטן מדי לערכים צילומיים - בהשוואה לתוכנם.

ב. עמדתי על הסיכוי שלשופטים לא מתאימים לא יהיו היכולות להבחין בצילומים מעולים מהבחינה הצילומית (כמו, למשל, "צילומי הרגע המכריע").

* * *

2.
אמירה כללית (הערה: לא צריך לראות בדברים הבאים עמדה כלפי תחרות ספציפית, אלא עמדה כללית - כזו הנכונה לגבי כל שיפוט בתחרויות צילום רציניות ! ):

בשיפוט צילומים (ובהערכת צילומים בכלל) יש "תקרת-זכוכית", הגורמת לכך שאם בצילום שנשפט יש יתרונות שאיכותם גבוהה מתקרת הזכוכית - אין ביתרונות האלה כלל ערך. השיפוט כלל לא ייתחשב בהם !
הסבר:
מפלס "תקרת-הזכוכית" הוא המפלס הגבוה ביותר של יכולות השופטים.
כלומר (במקביל לסעיפים 1א' ו-1ב' לעיל):
צילומים שיש בהם יתרונות צילומיים שהם מעבר ליכולות השופטים להבחין בהם - היתרונות הנ"ל כלל לא יוכרו.
דוגמא: "צילומי הרגע המכריע", צילומים שלמרות מורכבותם הם מאוזנים (לא יתרון של מה בכך) - לא ייזכו בציון המגיע להם ממי שאין בכוחו לזהות את האיזון הנ"ל (לא יכולת של מה בכך).

3.
כדי להגביה את תקרת הזכוכית הנ"ל, במטרה להגדיל את מספר הצילומים האיכותיים שייזוהו ככאלה - אני מבקש להוסיף יכולת נוספת, דרישה נוספת, משופטים בתחרויות חשובות: אינטליגנציה.

4.
לא צריך להיות קשה להבין שאם בצילום מסויים יש יתרון הבא מתחום האינטליגנציה - כלומר, שערכו בא לו במידה משמעותית מחשיבה "מעמיקה" - רק אם יהיה בין שופטי הצילום מישהו שביכולתו לזהות את היתרון הזה (ותהיה לו האפשרות להציג זאת בפני שאר השופטים - ראו הביקורת שלי לגבי תהליך השיפוט, למטה *** ), רק אז הצילום "ייקבל את מה שמגיע לו".

* * *

ועכשיו, בחזרה ל-"עדות מקומית, 2011":

5.
כאמור, שוב - אף לא צילום אחד שלי נבחר.

6.
בהתייחס לדרישה הכללית שלי משופטים - לאינטליגנציה גבוהה מספיק - אני מבקש לעשות נסיון ומבחן,
... ואני ממהר לעשותם לפני שהצילומים הזוכים של השנה יפורסמו:

7.
אני מציג לכם מספר צילומים ששלחתי השנה לתחרות (ולא נבחרו כמובן), שנדמה לי שיש בכל אחד מהם איזשהו "עומק", איזשהו ערך שאני חושב שאינו גלוי לכל, אלא ל..."אינטליגנטים" בלבד.

7א.
אני מבקש לדעת מכם האם הערך שאני מוצא בכל אחד מהצילומים האלה - אכן קיים,
ואם קיים - האם גם בעיניכם הוא אינו טריוויאלי אלא, אכן, יש צורך באינטליגנציה מסויימת, לא נמוכה, כדי לזהות אותו ? !

7ב.
אם אכן יש במי מהצילומים האלה יתרון שכזה - אני מחכה לראות את תוצאות התחרות, את התערוכה, כדי לנסות לנחש (בהשוואה לצילומים הזוכים) האם צילומי נידחו כי היו צילומים טובים משלי,
או ... שאולי ... לא נבחר מי מהם כי לא הבחינו באותם יתרונות-ערכים שנמצאים בהם.

7ג.
למען הסר ספק: אשמח למצוא שהצילומים - שזכו בקטגוריות של הצילומים המצורפים למטה - טובים משלי !!
(... ומי שעדיין חושב שאני בסה"כ מתבכיין - לא הבין דבר באשר לכוונות דברי ולתוכנם).י

===================================================================8.
צילום ראשון (מחאת האוהלים):י

 


האם אני טועה כשאני חושב שזה צילום מאד סימבולי באשר לנושאו ?
האם אני טועה כשאני חושב שהכרזת השלט ("סוציאל-דמוקרטיה") מקבלת ביטוי לא שגרתי (בלשון המעטה?) ע"י התאורה על האנשים ? !!
האם אני טועה כשאני חושב שהצילום מתרגם יפה את המילים לצורה-צבע ? [תוספת, גם אם אינה חשובה כל כך: אפילו קוו ההפרדה בין האור האדום ללבן הוא הקוו שבין המילים "סוציאל" ו-"דמוקרטיה" (אני אפילו יכול להמשיך ולברבר - אוף, איך שאני שונא בירבורים שכאלה - שכמו שהמילה על השלט "עכשיו" חצי מוסתרת, כך גם רגלי הקהל הולכות ונעשות חשוכות כלפי מטה)] ?
הראיתם צילומים רבים שנושאם "סוציאל-דמוקרטיה" - המקבל בהם ביטוי כה סמלי? בצורה דומה?
(או - ואל תתביישו לומר - שזה תרגום חלש של הנושא/כבר ראינו הרבה תרגומים כאלה/נכון, זה נחמד, הצבע האדום לצד "סוציאליזם", אבל זה בכלל לא ביג-דיל של יתרון לצילום/...).

*    *    *

9.
צילום שני (מחאת האוהלים):י

 מעבר לאיכויות (?) הצילומיות: הסימטריה (כולל הפנסים הכתומים הקטנים, וכולל ציר-סימטריה ...), הנקיון, הרקע הפשוט (ולנגדו הגזע המפותל), ... -
האם אני טועה כשאני חושב שזה צילום מאד סימבולי לנושא מחאת-האוהלים ? שיש בו את המציאות ואת ... החלום, את מה שהיינו רוצים שהמציאות תגיע אליו ?!
(נוסעי האוטובוס והבית הישן שבתהליכי שיפוץ - הם תוספת של בונוסים קטנים לעיקר).

*    *    *

10.
צילום שלישי (מחאת האוהלים):י

 

חומה ומגדל (סתאאם).י
האוהל בצל הבית הנבנה (ששוקע ...) ...י

*    *    *

ולפני שאראה עוד צילום שהוא חזק בעיני, מקטגוריה אחרת - להלן עוד שני צילומי "מחאת-האוהלים", שגם אם איני שם את ערכם בשורה אחת עם הקודמים, הרי גם בכל אחד מהם אני מוצא סימליות:

*    *    *

11.
צילום רביעי (מחאת האוהלים):י

הצילום הזה נראה - ואכן הוא כזה - כמו עוד אלף/י צילומי-הפגנות דומים: צילום פרונטלי של מפגינים היוצרים חזית מול הצלם, צועקים ומנפנפים ידיים (אני אוהב את נפנוף היד בצילום הזה).
אני בכ"ז מציג את הצילום הזה במסגרת הזאת רק כדי להוסיף דוגמא נוספת למה שאני קורא "יתרון בצילום - שאינו בהכרח גלוי לכולם": עיטורי החולצות שבחזית הצילום מסמלים את שני קצוות המאבק - את הסוציאליזם מול הקפיטליזם (היש לכם מסמל טוב יותר מ-"קוקה-קולה" ?!), הריכוזיות.

*    *    *

12.
צילום חמישי (מחאת האוהלים):י


 


קריאת התיגר, אולי גם הזעם (? - האם למבע כזה קוראים: "רצח בעיניים"?), נגד "המגדלים" ויושביהם (יש לי צילום דומה - אך אנכי. מקוצר זמן לא הספקתי לעבדו עד מועד סגירת התחרות).

*    *    *

וצילום אחרון, מקטגוריה אחרת:

*    *    *

13.
צילום ששי (דת ואמונה):י

 

 


אני לא מאמין שאני צריך להסביר מדוע אני חושב שזה צילום חזק (ואני מתקשה להאמין שאיני צודק).
אני לא מאמין שיש רבים שלא מבחינים בצלב (צלבים?), לצילו מרקדים ומזמרים - אפשר אף להוסיף: בדבקות - המאמינים.
האם שופטי התחרות לא הבחינו בצלב?
האם הם הבחינו בו, אך לא העריכו את נוכחותו (ובמיוחד כשהוא במיקומו) - ועקב כך את הצילום - כמוני ?
אני מקווה להיווכח שהתשובה הנכונה היא ש... היו צילומים טובים משלי - אפילו כאשר לוקחים את הצלב בחשבון - והם שזכו.

*    *    *

... ועכשיו אני מחכה ל:
-     לשמוע דיעותיכם שלכם על הצילומים, עד כמה הן דומות לשלי, או שונות,
ויותר מאוחר:
-     לראות את הצילומים שנבחרו, ולהיווכח ש ... ?


_______________________________________________________________________________
י( ***  "ביקורתי לגבי תהליך השיפוט" (בסעיף 4 לעיל): החוליה החלשה ביותר, חלשה מדי, בשרשרת השיפוט של "עדות מקומית", כפי שכבר כתבתי בקישור הראשון דלעיל, היא:   שלב המיון המוקדם, בו - כך קל היה להבין - כל הצילומים עוברים מיון ע"י ... תת-שופט ("מסנן") אחד ! ב ל ב ד ! ... שאף אינו צלם בד"כ !
בשיטת הסינון הנ"ל - רמת המסנן הבודד היא-היא מפלס "תקרת הזכוכית" !!! כמה עצוב !
כלל לא ברור אם החסרון הזה תוקן בהליך השיפוט של השנה, 2011).י

*    *    *

Views: 188

Reply to This

© 2017   Created by Yossi Nahmias.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service